Pod střechou vikýř mám

Quartet

1:Pod střGechou vikýř mám, tam večer chodím sCám,
nad svDětem kolem rozhlížím se z nGěj,
co vídám dětskejch snů a těch lidskejch příběhCů,
nDejmíň na román má to dGěj.
2:Vím, že lidem nesluší se koukat jinejm do duší,
já se vomlouvám, já nechtěl jsem bejt zlej,
mě jen baví v lidech číst z týhle vejšky ptačích hnízd,
nejmíň na román má to děj.
3:Je lidskej život snář, z vobrázků kalendář,
a kdo můžeš, tak jen dobrý vyber z něj,
i tak v něm stíny jsou a pořád zůstanou,
nejmíň na román má to děj.
4:=1.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:31:59.259+00:00
Výsledky hledání: