Komenský

Jarek Nohavica

1:/: Nad HGavlíčkovCým BrodGem, carCijara, rGozzářil sDe měsíčGekD(G7), :/
/: lCoučí se tDam s národGem KarEmel HavlíčAmek, KarDel HavlíčGek. :/
2:/: Políbil svou ženu, carijara, rozloučil se se ženou, :/
/: odjíždí do Brixenu na dovolenou, na dovolenou. :/
3:/: Ve Fulneku na dvoře, carijara, znamení osudu, :/
/: oheň už tam dohořel, všecko je v čudu, všecko je v čudu. :/
4:/: Učitel národů, carijara, přišel o učebnice, :/
/: ze subjektivních důvodů přešel hranice, přešel hranice. :/
R:DCaleko je dGo Prahy, cCararamcamcGam,
jCeště dál je dGo Ústí, cCararamcamcGam,
nCejdále je dGo Vídně, cCararamcamcGam,
tCam už mě nGepustí, cDararamcamcGamDG 
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:54:25.61+00:00
Výsledky hledání: