Slzavá rána

Poupata

1:PrCoč kolem chodí tak sEmám
Fa proč se všem lidem jEmen vyhýbá,
nestojDmí o soucit v jejich CočíchAm,
D7 G C F G F(-)
vrásčitou ruku nepodá, je starý.
2:Rána má v slzách zalitá,
za svítání roztřese chlad,
pro sebe si jen tiše zprávy předčítá,
a pak mlčí, vzpomíná, je starý.
R:Málo sAmíly, málo lEmásky, on už nFepozná tichý klEmid,
bolí Dmoči, tělo, sGrdce, bolí rEány, duše, rAmuceG 
Fa prasklá ústa jak chtCěla by řAmíct cosi drDmuhýmG,
však nikdo neslyšCí.
3:Prochází večer ulicí,
znaveně o hůl se zas opírá,
potkávám ho, s bolestí tuším:
jednou budu i já takhle stará, budu mít:
R:Málo síly, málo lásky, a nepoznám tichý klid,
bolí oči, tělo, srdce, bolí rány, duše, ruce
a prasklá ústa jak chtěla by říct cosi druhým,
však nikdo neslyší ...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:24:14.35+00:00
Výsledky hledání: