V kleci

Poupata

1:Jako sAmrdce buším dFo zdi, chci jít vGenEm7,
jako zvAmíře prchnout dFo hor, když přijde dGenEm7,
jako stDmín za tebou se plAmazím,
jako dDmen se schovám před nocEí.
2:Jako můra ve dne slepá a bez křídel,
jako pole, kam snad nikdo nezasel,
jako mráz se plížím po tvých zádech,
řekni "dost!", než si tě zotročím.
R:DAmáváš nám lGásku, sám nFežádáš nEic,
rAmozbíjíš pGouta jak sklFa okenEic,
zDmatratíš slAmiby a zFatratíš čGasE, ale nAmepoznáš.
3:Nenacházím nová slova, jak to říct,
i když začnu dneska znova, pořád nic,
pod tvou tíhou do bahna padám,
nestačím se ani nadechnout.
4:Jako sopka rychle chladnu, to už víš,
nespočítáš další dny a neprosíš,
i tvůj čas jednou se zkrátí,
i tvůj meč se jednou otupí.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:17:30.723+00:00
Výsledky hledání: