Prázdninové lásky

Poupata

1:Chodím sEmám  Bulicí bez konce, mEměstem šedých dnEm/Dí,   Em/C 
vzpEm/HomínkoAmu blDoudí mysl lesem krásných chvGilG/F#,    Em 
chodím sAmám, vzpDomínám, jak chtěl jsem vědět,
Go čem prB7ávě snEmíš,
slůvek pAmár, kvůli ktCerým rDád jsem s tebou bEmyl.
R:Hledíš dCál, tam nDad obzorem světla dávno spGí,G/F#     G 
teď jsi sAmám, v zDáři hvězd je vidět jen tvůj stGín vzdB7álenEmý,
hledíš dAmál, vzpDomínáš, jak dobře bylo s nEmí,
letní nAmoc, kdy v pColích vDoněl kmGín.
2:Vzpomínám, jak večer na obloze měsíc plál,
píseň svou chtěl jsi na kytaru tiše hrát,
"svět ti dám k nohám tvým," jsi říkal,
když vlahý vítr vál,
touhou mou je teď znovu na tom místě s tebou stát.
R:Chtěl bys dát lásku, kterou ve svém srdci máš,
kolikrát chodil's na ta místa jen tak, sám, vzpomínáš,
chtěl bys dát srdce té, kterou tak dlouho znáš,
chtěl bys říct: já lásku svou ti dám ...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:29:32.482+00:00
Výsledky hledání: