Nižší matematika

Slávek Janoušek

1:HlHmas z rádia na stole mluví k rEmanní housce a k čaji,
jak včera proběhl den v Angole a to, že tHmamten tamtěm cosi tají.
2:Jak dlouho trval tankový útok, kolik ztrát přiznal protivník,
jaký je dnes na Labi průtok, a pozor: objížďka na Svidník.
*:Z nHmového rekordu běžkyně se včEmera radovali v Berlíně
a v oblačném počasí nF#7ám svět buní do krásy.
R:JEmak počítá vojákADkdEmyž zjištěnAý počet přEmedávAá,
kolik z nEmapočítaného povAí DsvEmému Auhratému rEmadistoviAHm 
3:Do ztrát patří vyřazení, to jest mrtví a poranění,
a jestlipak se taky počítají starci, děti a ženy?
*:Zdalipak uzdravené odčítají, když už jednou byli vyřazení,
a mám-li i já být vyřazený, je líp být mrtvý či poraněný.
R:Jak počítá voják, do kolonek se to nevejde,
po takovém tankovém útoku na tom stejně tolik nesejde.
4:Rozhodující je příprava a nejdůležitější je být připravený,
počítat s tím, že ta chvíle nastává
už třeba dnes v čas blíže neurčený.
*:Zopakovat si aspoň krátce všechno o té situaci,
ale co když budu zrovna na zahrádce, masku mám přeci až v práci!
R:Jak počítá voják, když zjištěný počet předává,
kolik z napočítaného poví svému zvědavému radistovi?
5:Trocha lehké hudby, opařený jazyk z čaje
a snaha nebýt hrubý na dítě, co si u snídaně hraje.
*:To zažene všechny chmury, vždyť přece rozhodující je příprava,
to platí na noční i ranní můry, dítě mi v duchu nadává.
R:Jak počítá dítě, když jde třeba o jeho cukroví,
kolik z napočítaného poví svému živiteli - tatíkovi?
R:Jak počítá stařec, když jde třeba o jeho léta,
kolik z napočítaného poví svému zvědavému pravnukovi?
R:Jak počítá žena, když jde třeba o její lásky,
kolik z napočítaného poví svému nejdražšímu milencovi?
R:JEmak počítá vojákAD jEmak počítá dítěAD 
jEmak počítá stařecAD jEmak počítá ženaAD 
a s čHmím počítáš ty?
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:37:44.324+00:00
Výsledky hledání: