Divný suchý rok

Slávek Janoušek

1:VCíte, mladí lidé, je to dCmaj7ivný rok,
pFmaj7ořád taková zBimaC#,
vCoda vzala lávku přCmaj7es potok
a člFmaj7ověku je nějak divně i mBezi svýmC#a.
2:A ani sad letos nerodil,
spousta stromů uschla,
dlouho jsem zase marodil,
vzácná semena květin mi stuchla.
R:JCe to divný rok, nCmaj7evzešlo to, co se zasilo,
pBůda je nějak otrávC#ená,
to nikdá nCebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nFmaj7ebylo,
to nikdá nCebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nFmaj7ebylo.
3:Tam vzadu vykáceli sad,
kořeny vyhodili do povětří,
viděl jsem je tu už tolikrát,
pokaždé je Alan znovu zvětří.
4:Přál bych vám je vidět,
jak se ti chlapi přitom smáli,
a při té letošní bídě
i živé stromy podřezali.
5:Napřed říkali v dědině,
že tam prý má vést silnice,
a pak se jeden v hospodě podřek' bábině:
bude tam střelnice.
R:Je to divný rok, suché nebe vody upilo,
tři studně museli zasypat,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo.
6:Včera jsme ztratili souseda,
prostě se nevrátil z města,
a kdosi se jeho sestry ptal,
jestli ho někdo nehledal.
7:A pak se tak divně podíval
a řekl:"Takže nebyl tady,"
no a ptát se přestal,
nezávidím vám, že jste mladý.
R:Je to divný rok, suché nebe vody upilo,
tři studně museli zasypat,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo,
to nikdá nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo.
*:CFo mu na to člověk říct mCá: tFo se vám, dědo, jenom tak zdCá,
vBidíte příliš moc mCuch a mFáte jen zbytečný strAmach,
Bzase se pročistí vzC#duch, píšou to v CnovinácFmaj7h.    C Fmaj7 
8:Na okno mi přilétají holubi
a hlavy vám mají tak lysé,
to cítíte blízkost záhuby,
ale člověk nic nedozví se, nic.
9:Bojíme se jen strašáků,
něčeho z hlavy něčí,
ale nepřivedou nás ke strachu
doopravdická nebezpečí.
R:To nikdá nCebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nFmaj7ebylo,
to nikdá nCebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nFmaj7ebylo,
to nikdá nCebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo,
nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo,
nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo ...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T21:16:15.205+00:00
Výsledky hledání: