Náš dům

Slávek Janoušek

R:ND7áš dC7ům je pBlný rC7ůzných zvD7ukůC7,  B  C7 
nD7áš dC7ům je pBlný rC7ůzných zvD7ukůC7.  B  C7 
*:ZlBevaC7 i zprBavaF, shBoraC7 i zBespodFa,
tD7oho šrC7amotu a hBihňánC7í,
zpD7ěvu, křC7iku a spBílánC7í, no hlD7ukuC7,  B  C7 
prBotoC7že dFalekC7o, dBaleC7ko, šFiroko
nD7eníC7 tu hBospodC7a, D7   C7   B   C7  nD7eníC7 tu hBospodC7a,
Cichni pořád doma jsou.
1:TD7ak jsem taky dC7oma jednou sD7edělC7,
pD7očítám takhle už C7asi sedm nD7edělC7,
a zlB7eva zas někdo hC7uláká
a rB7uší mě při četbě PC7lzáka,
a tD7ak jsem na roh lC7inky odložil spD7artuC7,
a šD7el jsem zamlátC7it do ústředního tD7openíC7,
B7a když se vrC7átím, dB7íra v C7umakartu,
ale jD7inak je tu cC7elkem dobrý bD7ydlenC7í.
2:Aspoň se tu člověk nebojí,
i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji,
a vtom najednou jsem slyšel,
jako by někdo vešel,
do chodbičky našeho bytu,
nastoupil na WC a spláchl si tu,
a pak jsem slyšel,
jak z bytu ven vyšel,
přivolal výtah a dolů odjel.
3:Když jsem se těch zvuků přestal bát,
řekl jsem si:"Slávku, běž se podívat,
nenech to náhodě, zjisti co tě to tak spletlo,"
a fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo,
jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás,
a proto jsem na dveře nápis dal,
jenže ještě ten den ho někdo vzal,
a tak jsem do tmy chodby zakřičel:
"Přijďte zas, jak libo, přijďte zas!"
4:Před domem na hromadách hlíny
lezou človíčkové malincí,
a zatímco dům na ně vrhá stíny,
z nich rostou harmoničtí jedinci,
tak všestranně a harmonicky bohatí,
jako tahle píseň - ti se nB7eztrC7atíF, juch!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:40:32.765+00:00
Výsledky hledání: