Pochodové cvičení

Slávek Janoušek

1:AmKaždý rok, Dmkdyž přijde Ekvěten,
Ampomáhám s Gbranným cvičeEním,
AmHorák řek', Fže prej jsem Ekretén -
Fcéčka s ním EnevyměAminím.GAm 
2:Janzová mi řekla:"Slávi,
sežeň mi pak dvojku masku, jo?"
"To víš, že jo, takové hlavy
je třeba chránit pro lásku."
3:Vyznání, a poeticky
Janzová hned zčervenala,
a Horák řek':"Blbec jak vždycky,"
hodina začínala.
*:"Děti, Fna poCchodové CcvičeníAm 
Fsvačinu, Gtužku a bClok,Am 
FnáplasGti jedno CbaleníAm,
Fa pláštěnku E- co kdybysAm zmok'G.Am
R:A jak se Fzlepšují zbGraně hromadCného ničeAmní,
musíFme se zGlepšit i Cmy
v pFřípraGvě pochodoCvého cvičeAmní,
abyFchom byli Gmezi prvníCmi.G C 
4:"Kromě pláštěnky každý mít musí
čtyři sáčky z igelitu
a gumičku - zkontroluju si!
Kde je doba yperitu ..."
5:"Soudružko, nač jsou ty sáčky?"
"No jo, Horák zas vyrušuje!
Na nohy, Horáku, a též na ručky,
to záření pohlcuje."
*:"Děti, při pochodovém cvičení
nelze mít nic v pytlících,
a v pásmu radioaktivního zamoření
půjdeme ve dvojicích."
6:Přes boty igeliťáky,
na ruce, jo, to dá práci,
a na hlavu natáhnu taky
a zajistím kapucí.
7:Horák si pytlíky nevzal,
za céčka si dva vyloudil,
ale gumičky mu nikdo nedal,
víc röntgenů by zasloužil.
*:"Děti, po pochodovém cvičení
budem už vědět, co dělat,
po jaderném napadení
nebudem jak stádo telat."
8:Janzová mi řekla:"Slávi,
přendej mi přes ruku gumku, jo?
Kapuca, hele, mi sjela z hlavy,
na svačinu mám šunku."
9:Náhle je na světě hezky
i v pásmu zamoření,
držíme se za pytlíky
a jdem s Janzovou v rozechvění.
*:Po pochodovém cvičení
budem už vědět, co dělat,
po jaderném napadení
nebudem jak stádo telat.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:31:27.011+00:00
Výsledky hledání: