Balada o pozitivním dopadu školení z bezpečnosti práce

Ivo Jahelka

GDvacet chlapůHm zaplnilo CstaveništníG boudu -
Dúčastníci škGolení o bAezpečnosti prDáce,
nGa pořadu bHmyla lekce Co zásazích prGoudu,
tDéž o první pGomoci se tDechnik zmínil krGátce:
"PCamatujte, chlGapi, když je nCěkdo proudem zGasažen,
nFemůže se pCustit zdroje Ga škubou s ním křeče,
prCoto ho přes rGuce bouchnem, Cuchopíme zGa paže,
tFím pádem se Cuvolní stisk, tAady jsem to přDečet'."
R:CCihla, fanka, tGýnka, hřDebík do prkýnkGa.D 
2:Náležitě poučeni rozchází se chlapi,
taky parťák Jouza, kterej do dvou metrů narost',
o vaťák si čistí ty svý mozolnatý tlapy,
na duši mu pokoj nedá jedna velká starost.
Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky,
čeká na něj, celkem vzato, ještě fůra dřiny,
nutno provést opravu té porouchané míchačky,
probíjí, tam někde bude vada elektřiny.
3:Zatím v rohu staveniště, jen pár kroků odtud,
přidavači Hroudovi spad' do holínky křemen,
rozhodl se proto hnedle vyklepat si botu,
tož se opřel o míchačku, povolil si řemen.
Holínka se špatně zouvá, když je pod ní onuce,
obalenou bahnem zout ji není vůbec snadné,
na stavbě též taky bejvá zovák sotva po ruce,
a tak Hrouda nohou třás' a čekal, až mu spadne.
4:Vtom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu,
jak se drží míchačku a třese se mu noha,
domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu
a život mu zatraceně rychle bere roha.
Rozpomněl si na školení, na záchrannou zásadu,
bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce,
a že k tomu užil zrovna vod krumpáče násadu,
tím úderem přidavači zlomil vobě ruce.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:48.801+00:00
Výsledky hledání: