Balada o kopáčích

Ivo Jahelka

1:BGavili se dvFa kopáči Co polední pGauze,
jFaká škoda, žEdime prej u nás nAmení právo stDávky,
pGo třech rumech nFapadlo pak KColomana KrGause,
jFak bejt doma Ca přitom brát nGemocenský dCávky.
"TAmy mi, Tondo, nGa záchodě lCevou ruku zlFámeš,
tCím pádem jsem z prGáce aspoň nEa šest neděl venku,
nAmásleduj mě, kGamaráde, dCo díla se dFáme,
zCa chvíli už Amod doktora chcCi mít nGeschopCenku."
R:KCončetina rGupne, kdDyž se na ni dGupne,
kCostičkGa křDupnGe.
2:Na klozetu kleknul si Kraus k záchodové míse,
ruku přes ni položil a naplánoval akci,
na prkýnko že zas pevně Tonda postaví se,
na ruku mu šlápne, a hned bude po atrakci.
Rozkročený na prkýnku Tonda nohu zvednul,
pro zvýšení stability chyt' se splachovadla,
klečící Kraus v onu chvíli však poněkud zblednul,
v představě té bolesti mu brada dolů spadla.
3:Tak se stalo, že když Tonda shora dupnul silně,
Koloman Kraus reagoval přesně instinktivně,
před úderem rukou uhnul zcela neomylně,
tím pádem se situace vyvinula divně.
Tonda dupnul do prázdna a zapad' do záchodu,
kotník se mu zašprajcoval do vodpadu mísy,
jak se držel splachovadla, ještě na sebe splách' vodu,
s dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:38.622+00:00
Výsledky hledání: