Balada aprílová

Ivo Jahelka

1:PCoslechněte bDmaladu o jCedné akci zdGárné,
zCa niž chytli dvFa šoféři Copatření kEdimárné,
nDmejsem žádný mrAmavokárce, Fale, můj ty smGutku,
pCosuďte, zač chlBebodárce Fuložil jim dCůtku, uložGil jim důtkCu.G 
2:Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem,
harmonogram jejich jízd byl následovně sklouben:
střídali se v patnáct dvacet ve stanici Rychta,
jeden skončil, druhej nased', /: a začla mu šichta. :/
R1:HrEomadná doprava - pAořádná votrava,
Da kdo se rád mačká, Gužije si - stačí kačkCa.D#   F  G 
3:Doprava je podnik nervy lidí testující,
a šoférům nadávají často cestující,
že si jezdí svoje trasy laxně, a tím pádem
neshodují se pak časy /: s předepsaným řádem. :/
4:Jmenovaným šoférům to krkem pěkně lezlo,
a protivných pasažérů denně dost se vezlo,
i vymysleli oba muži jednou u volantu,
kterak si té štaky užít /: na vrub kverulantů. :/
5:Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta,
zaplněný autobus jel ke stanici Rychta,
tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku,
na očích měl tmavé brýle, /: v ruce bílou hůlku. :/
6:Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi,
z autobusu povyběhl předními to dveřmi,
v tváři výraz chápající, dovnitř Ríšu vedl,
a ten, mírně tápající, /: za volant si sedl. :/
R2:Hromadná doprava - bezvadná votrava,
a kdo se rád mačká, užije si - stačí kačka.
7:"Ruku dejte na šaltpáku, a dole je spojka,
tady se to startuje a tak se dává dvojka,
já vám povím: to dá rozum, když červená blikne,
no tak postupte si dál do vozu, /: von si rychle zvykne." :/
8:Autobus se rozjel cik-cak, a dál jisté prý je,
že v táboře cestujících vládla hysterie,
jedni pláčí, druzí křičí, třetí se zas čertí,
nevědouce, že je ničí /: aprílový žertík. :/
9:No a tak se Míša s Ríšou bavili svérázně,
cestující pozvolna se zbavili své bázně,
když poznali, že situace vlastně hrozná není,
na podnik pak přišlo třicet /: trestních oznámení. :/
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:18.312+00:00
Výsledky hledání: