U rozvodu

Ivo Jahelka

1:Dišla paní kAe stání, hnGed se dala dAo lání,
žDe s mužem nic nesvede a žGe se radši rDozvAedDe,
mF#manžel prý jen nGadává, pFeníze jí nCedává,
taktéž není k pFoužitCí přBi intimním sAoužitDí.
2:Pak ji lítost přemohla, že slova vydat nemohla,
ještě nežli usedla, tak zahanbeně uvedla,
že nejvíc se jí dotýká, když muž prý se s ní potýká
a vulgarismem žalostným nutí ji k hrám milostným.
3:Soudce ji vzal za slova a chtěl slyšet doslova,
jaký výraz používá muž, když po ní toužívá,
paní se však styděla, když cizí lidi viděla,
tak na lístek to napsala a předsedovi podala.
4:Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval,
než do spisu ho založil, též soudkyni ho předložil,
soudkyně přísedící, v pohodě si medící,
okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímala.
5:Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla,
oči si protírala a na tu výzvu zírala,
k tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu,
neb soudkyně jak ta žena též měla jméno Božena.
6:Pokuste se domyslet událostí další sled,
mezi lidma vod práva však takhle se to podává:
v šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda
a lístek se mu vrátil zpět dopsán větou: zejtra v pět.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:18:13.019+00:00
Výsledky hledání: