Otevřený dopis veksláků

Ivo Jahelka

Rec:Vážený pane kolego!
1:TDmak jsme včera byli v bance nA7a exkurzDmi
pGmodívat se na ty tance s tFěmi kursA7y,
Fa co že si Co tom myslí vDmekslácký svaz nA7ezávislý:
čtDmyři pětky zGma dolar - tA7o je pecka nDma solar,
čtyři pětky zGma dolar, no tA7o je na solDmar!
2:Vždyť my jsme ti nádeníci tvrdé měny
a svoje si chceme říci na ty změny,
politika valutová měla by nám salutovat,
my jsme jejím odrazem, a vy na nás s podrazem,
my jsme jejím odrazem, a vy s podrazem!
R:VFaluty, dCevizy, kDmaždý chce mít prA7ovizi,
dDmevizy, vGmaluty, jA7e to nahnutDmý.
3:Zatímco si úředníci pospávali,
my pro blaho pracujících postávali
před Tuzexy v létě, v zimě, jen si každý klidně vyměň,
nezávisle, nestranně, i když nejsi ve straně,
nezávisle, nestranně, i kdyžs' nebyl ve straně.
4:Když si to tak dohromady trochu shrnem,
víme, že jsme mnohým tady v oku trnem,
k tomu můžem dodat pouze: pomáháme lidem z nouze,
devalvační tendence strčte si do kredence,
devalvační tendence patří do kredence!
5:K nezaměstnaným teď snesem přirovnání,
požadujem taky mzdové vyrovnání,
jako budou brát od státu propuštění z aparátu,
sociální otřesy rozmyslete dobře si,
sociální otřesy, ty rozmyslete si!
6:A hned zítra vstupujeme do hladovky,
i kdyby nás, jak čujeme, zmohla stovky,
skončí zle, kdo s čerty smilní, nechcem být konvertibilní,
a s pozdravem "Čest práci!", podepsáni veksláci,
a s pozdravem "Čest práci!" se loučí vekslácDi!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:35:04.844+00:00
Výsledky hledání: