Balada o úrazu snoubence Pepy

Ivo Jahelka

1:SklGeničky nDa stole sGe ještě klCepou,
nAma loži v Cobjetí MDaruška s PGepou,
cFitová nEmáklonnost jFe k sobě pEmojí,
zGa týden přDedseda žCivot jim spEmojí,
v pCodnájmu mDazlí se Ga pijou nCa zdraví,
MAmaruška PCepovi tDakto pravGí:
2:"Pepane, můj milej šikovnej chlape,
z mycáku voda mi soustavně kape,
tož vykul se z peřin a spravit to prubni,
kleště a šroubovák máš na zárubni,"
Pepa se tak, jak byl, pod mycák zanořil,
v dřepu tam s vodpadem něco tvořil.
3:Když Pepa pod dřezem sňal jednu z rourek,
vzbudil se Maruščin kocourek Mourek,
začal se radovat, mňoukal a skákal,
Pepanův zadek ho ke hrátkám zlákal,
hryznul si do něho s kočičí hravostí,
tím začal rychlý sled událostí.
R:Gedstavte si PDepu v dřepu v GAdamově rCouše
a mGrňavýho kDocoura, jak dCo zadku ho kGouše,
zAaťal drápek, Da ten chlápek vGymrštil se jDako drátek,
hlGavou břink' vo Dumyvadlo, tGím to pro něj všCechno zvadlo,
nGa mý čistý svědomDí, Cupad' do bezvDědomGí.C  G 
4:Maruška vykřikla, k němu se vrhla,
studeným potem jí pokožka zvlhla,
veškerý pokusy oživovací
míjí se účinkem a Pepa zvrací,
telefon v předsíni poslední je šance,
za chvíli už houká ambulance.
5:Zřízenci nosítka s Pepanem vláčí
tam, kde se schodiště doleva stáčí,
ten, co šel vepředu a špatně slyšel,
chtěl vědět, jak Pepa k úrazu přišel,
Maruška, jenž vedle nosítek hopsala,
příhodu podrobně jim popsala.
6:Voba dva zřízenci poté pohříchu
válí se na schodech v záchvatu smíchu,
nákladem házeli a měli vinu,
že Pepa z nosítek jim slít' do mezaninu,
zlomil si ještě nohu a naštípnul sanici,
zřízenci vypráví na stanici.
R:Že si představili Pepu v dřepu v Adamově rouše
a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše,
zaťal drápek, a ten chlápek vymrštil se jako drátek,
hlavou břink' vo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo,
vo humor je připraví trest za újmu na zdraví.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:12:04.053+00:00
Výsledky hledání: