Co se stalo na celnici

Ivo Jahelka

1:NDma malé celnici nCa rakouské hrDmanici
BGmudvaru sklenici vByprázdnil celník JiřAí,
nDmáhle na silnici pCadnul mu na sDmítnici
vGmobrázek postavy, ktEerak si k čáře mířAí,
pHmodivný zjev Auklonil sHme   Ga potom JDiřímu přCedstavil sGe:
R:"JsGem Franta Houska Ca chtěl bych zdGrhnout dFo RakouskGa,
nechci už více vCysejpat dGenně pFopelnicGe,
řHmíkali chlapi, cCo jezdí s bHmobrem,
žCe u nás stejně všGechno to zbDabrem
Ga že v RakCousku jsFou penízCFa po hospCodách strGiptýzCe."
2:Celník si na kštici popošoupnul čepici,
v úžasu zůstala jeho persóna strohá,
teda zažil jsem na čáře všelijaký taškáře,
ne však popeláře, co tudy chce vzít roha,
jasný mi je ale rázem, že ten kluk tak trochu bude blázen.
R:Je mdlého mozku, školní docházku zapích' vbrzku,
sotva by chápal, jakej paragraf vlastně spáchal,
kdybych to hlásil, šel by za katr,
von je to chudák, a žádnej lotr,
pokusím se mu to rozmluvit, vrátí se zpátky, bude klid.
3:"Poslechni, Františku, pokecáme si trošku,
sem si vodlož tašku a klidně vem si židli,
v Čechách je moc hezky, v lednici mám dva řízky,
co bys řek', kdybychom je teďka spolu snědli,
zakousni si, jistě máš hlad," a celník započal vysvětlovat:
R:"Tady ses zrodil, teď bys svou zemi takhle zradil,
měl by ses bídně, i kdybys došel až do Vídně,"
celník hovořil výmluvným hlasem,
Franta poslouchal a cpal se masem
a vobměkčil se až navečer, klidně nabral směr ČSR.
4:Na malé celnici na rakouské hranici
Budvaru sklenici vyprázdnil celník Jiří,
náhle na silnici padnul mu na sítnici
vobrázek postavy, kterak si k čáře míří:
Jéžišmarjá, to je Houska, už zas jde utíkat do Rakouska!
R:Ty chlape bídná, vím, vo co se ti zase jedná,
jdu k telefonu, vymlouvat ti to už nemá cenu!
"Pane celníku, já chci bejt doma,
už mě neláká západní zóna,
striptýze ani penízky, jen jsem dostal chuť na řízky!"
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:27:20.009+00:00
Výsledky hledání: