Baladěnka

Ivo Jahelka

1:PDoslyšte bCaladu-bGaladěnkDu
vo tom, co stCalo se vGe Lhotě nDa bále,
jGak Lojza chtDěl vyzrát nCa LaděnkGu
Aa chudák Laděnka mDěla pak nAamále.
R:ŽGupsajdDa, hGopsajdDa, sGálovačkDa, krok-sun, fAacka, rvačkDa.
*:TDen vGečer LDojza rum Gaž do dnDa pil,
takže už k pGůlnoci sDe podnAapDil,
zF#me žalu pHmoté zlost vGypěnilDa,
že LGaďka ho zDa Tondu vGyměnilDa, Gach, ouvej, vDyměnAilDa.
2:Jak se tak u stolu sžíral zlostí,
řekl si, že Laďce vyniknout umožní,
úkolu tohoto sám se zhostí,
před zraky celé vsi navždy ji znemožní.
*:Sklenka vína, ta jí přijde k chuti,
správně to ochutí kapka rtuti,
rtuť - to je výborný projímadlo,
nebude jí stačit umývadlo, ach, ouvej, umývadlo.
3:V přísálí rozbitím teploměru
opatřil si Lojza kuličku rtuťovou,
Laděně diskrétně, na mou věru,
vylepšil nápoje kvalitu chuťovou.
*:Když dívka v šatech s bělostným proužkem
vypila sklenici jedním douškem,
opustil Lojza stůl s popelníkem,
něco si domlouval s kapelníkem, ach, ouvej, s kapelníkem.
4:Půlnoční sólíčko pro Laděnu
vyhlásil kapelník, když dvanáct houkali,
a že měl kytaru naladěnu,
muzika spustila a všichni koukali.
*:Jak Laďka v šatech s bělostným proužkem
tancuje s Toníkem sólo kroužkem,
netušíc, že snad už s příštím taktem
zažívacím jí rtuť projde traktem, ach, ouvej, projde traktem.
5:Pak pohled k lítostí dojímací
uprostřed parketu lidem se naskytnul,
když rtuti účinek projímací
Lojzovi kýženou odplatu poskytnul.
*:Zazněl do ticha výkřik žalostný,
zahnědnul dívenky vzhled bělostný,
s nervovým šokem a břišní křečí
veze ji sanitka, hanbou brečí, ach, ouvej, hanbou brečí.
6:Poslyšte baladu-baladěnku
vo tom, co stalo se ve Lhotě na bále,
jak Lojza chtěl vyzrát na Laděnku,
teď v první nápravný navlíká korále.
*:Laďce veřejně chtěl pomoct k průjmu,
soud z toho udělal těžkou újmu,
na cele je Lojza s Gejzou Romem,
pro změnu kafe jim ředí bromem, ach, ouvej, ředí bromem.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:12:14.225+00:00
Výsledky hledání: