Balada o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě

Ivo Jahelka

CDevizový Gcizozemec, z AmBavorska záGpadní Němec
vFylizoval gGuláš z hrncCe,G 
zCapíjel ho čGeským sektem, sAmudeťáckým dGialektem
chlFubil se, jak slGožil srncCe,
von jGezdíval k nám do vesnice vždFycky předem hlCášen,
vDmalutama z pF+rkenice plGatil za svou vCášeň,
v nGablejskaným mercedesu mFěl pár nóbl pCušek,
nDma lov s ním vychF+ázel k lesu nGáš předseda DCušek.
R:BGorovice, slivovice, kFamizolka zCelená, sGova pálenFá.C G C 
2:Jedenkráte cirkusáci měli u nás velkou práci,
medvěd se dal do zvracení,
prohlídnul ho Franta Mlynář, jézéďáckej veterinář,
a nařídil utracení,
když pak došlo k exekuci, začal Dušek šílet:
"Za pár dní má přijet, kluci, Němčour kňoury střílet,
kdyby mu vlez' před bouchačku medvěd místo kance,
na nejednu tvrdou kačku byla by tu šance."
3:Medvěd dostal chleba skývu, zamčenej byl hned do chlívu,
večer vodili ho k mlází,
nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu,
vyčmuchal ho bez nesnází,
když přijel host za šoulačkou, bylo všechno v suchu,
pro brtníka už je hračkou najít med po čuchu,
takže Němčour na posedu s flintou ráže devět
napjatě kouká dopředu, zda mu přijde medvěd.
4:Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu
pro svou denní dávku medu,
už má kousek na paseku, když mu zkřížil jeho štreku
starej Blažek na mopedu,
když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul,
ještě štěstí, že měl helmu, na zem sebou seknul,
na staříka už jdou mdloby, motor vrčí v díře,
na svý cirkusácký doby vzpomnělo si zvíře.
5:Němec čeká plnej vervy, jako struny už má nervy,
když vtom slyší divný zvuky,
už se rozhrnuje roští, chudák lovec oči třeští
a flinta mu padá z ruky:
na paseku u posedu, kde myslivec slídil,
vyjel medvěd na mopedu a bravurně řídil,
z upuštěný kulovnice vyšla náhle rána,
vodražená nábojnice trefila Germána.
*:BGyla z toho hrozná mela prFo nimrody z BrCodu,
rDmepublika F+utrpěla dGevizovou škCodu.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:38.629+00:00
Výsledky hledání: