Song propuštěného aparátníka

Ivo Jahelka

1:DUtrpěl jsem krGutou ztrDátu, tCěžký jGe můj AosDud,
nAeb' už nejsem v DaparGátu, jCako bGyl jsem dDosGud,
dvAmacet let jsem vH7ěrně sloužil prEmoletariátH7u,
Ema včera se smDutně ploužil ze sGekretDariAátDu.
2:Kam já jenom, ubohý, se kádrově teď včlením,
bez vedoucí úlohy se život rychle mění
a ten, kdo mi lezl včera do zadku jak pako,
s úsměvem dnes za večera do téhož mě nakop'.
R:JHmako zlato bF#mez karátu jsGem bez svého F#maparátu,
HmaparAát, DaparGát, Duž není můj kAamarDád.
3:Že prý nejsem řádně vzdělán a pro jevy mumlu,
tak z toho si houby dělám já, absolvent VUMLu,
ke klasikům do učení, tam jsou věci skryty,
a krizové poučení nad všechny maturity.
4:Že zdravotně z toho trop jsem, marně hlásím vládám,
už je konec se SANOPZem, na Bulovce strádám,
naše prý se rovnat může zdravotnictví světu:
na pokoji osm lůžek, a nás deset je tu.
R:Kdo se o mě postará tu, když už nejsem v aparátu,
aparát, aparát, zase bych tam šlapal rád.
5:Co můj obchod separátní s dovozovým žvancem,
kam jsem jako aparátník chodil s velkým rancem,
copak můžu brát to s klidem: místo kentky marska,
k tomu ňákej inteligent jí můj sýr ze Švýcarska.
6:Měl jsem Tatru 613, předtím šetstettrojku,
dneska už je všechno jináč, čert vem pěrestrojku,
fajn bylo bez revoluce i bez demonstrací,
nakonec snad budu nucen živiti se prací.
R:Jak k hranicím ostny drátu patřil jsem já k aparátu,
aparát, aparát, kde teď budu spát a brát?
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:23:44.846+00:00
Výsledky hledání: