Na besedě s občany

Ivo Jahelka

*:S přEmihlédnutím k hledisku Hmobecného přehledu
Amagitačním středisku Cuved' jsem se dGo sedu
pAmoté, co na přEmedtisku zvF#án jsem byl na bH7esedu.
1:PEmrvní mluvil ekonom, Ameko-, eko-, EdimekonoH7m,
Ema hned o tom, o onom, H7o tom, o onEmom,
vDyjevil nám prGognózH7y, čAmímž nás probral z hEdimypnózH7y,
zvEmýšil neurózy.
R:MGěl fakt vo tom ponětí, když řAek', že kousek po kousku
snad nDa přelomu století se přH7iblížíme Rakousku,
chEmceme-li však mít tu šanci vzdAmálenosti zkrH7acovat,
tEmak prý všichni zAmaměstnanci mGuseli by prH7acovat,
pracovat, pracovat.
R:Ekonomicky být silní, to by se to zpívalo,
měnu mít konvertibilní - taky prý to bývalo,
než koruna získá tvrdost, můžeme i skrachovat,
aspoň, prosím, vlastní hrdost, tu si zkusme zachovat,
zachovat, zachovat.
2:Pak vystoupil učitel, uči-, uči-, učitel,
řek', že je to na pytel, všechno na pytel,
škola hrou že stále je, jenže vony galeje,
až jeden zakleje.
R:Pan Jan Amos Komenský snad tloukl by se do hlavy,
kdyby československý zřel model školské soustavy,
na štíru jsme s morálkou a stud nám hlavu nesklání,
když s přímluvou či obálkou jdem vstříc právu na vzdělání,
vzdělání, vzdělání.
R:Pak najednou čtem Memento a odpovědní diví se:
drogy, punk, a nejen to, i charaktery křiví se,
tak co s tou naší mládeží, prý nemá úctu k šedinám,
nechce takhle dále žít, jednou skládat účty dějinám,
dějinám, dějinám.
3:Pak promluvil sportovec, sporto-, sporto-, sportovec,
bedna, atlet, svalovec, atlet, svalovec,
vyprávěl, jak polyká léta anabolika,
zatím že je to klika.
R:Pak mluvil vo svým rekordu tam na posledním mítinku,
jak moh' přijet ve Fordu, však seděl v něm jen chvilinku,
v té pozornosti sponzora teď bez dlouhých cavyků
už jezdí jeden seshora, a všechno má svou logiku,
logiku, logiku.
R:Dřív čutalo se na pláccích a každý smál se dopingu,
dnes v podpultových teplácích se věnujeme joggingu,
v zdravém těle zdravý duch, to vztah je přímo úměrný,
však ví každý lapiduch, jak klesá náš věk průměrný,
průměrný, podměrný.
4:A nakonec ekolog, eko-, eko-, ekolog
přednesl jen nekorolog, nekro-, nekrolog,
že je v zájmu popředí to životní prostředí,
dneska každý dobře ví.
R:Nejstrašnějším zločinem je možná vražde úkladná,
ale jakýmpak je počinem ta hrozná halda u Kladna,
v ní kyanidy na hraní a jed se vtírá do kůže
a otrávení havrani, a nikdo za nic nemůže,
nemůže, nemůže.
R:A emise a eroze a ryby břichem nahoru
a už i díry v obloze, jsme trosečníci na voru,
v zájmu čeho devastace zvládli jsme i bez plánu,
Země poslední je štace, snad hůl nad ní nezlámu,
nezlámu, nezlámu.
*:NGějak nás rCozbolela hlGava tAmam na tý křFižovatce dDějin,
Gednost se, hCochu, dává zprGava, jAmenomže nFe beznadDěji,
Cať jsi Čech anEdimebo Slovák, Gať nás víra jFdimako plovák
dCrží nad vodGou, smiřmCe se s přírodGou a dCobu hladovGou
odvraťme rAmozumem a mCoudrostí, ne nAmeumem a slDabostí
ve jménu přCíštích radostGí ...
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T21:39:07.524+00:00
Výsledky hledání: