Balada o dvojím odsouzení jež zavinil nápoj zvaný grog

Ivo Jahelka

1:V hGospodě nCa rohu "DU vzteklý dGogy"
hospodskej BrCeburda rDoznášel grGogy
Ca šofér RDíša měl slGin plnou pDusu,
Ged chvilkou vEmylezl zmDrzlej z trambusGu,
dDo garáže to měl Guž jen pár kroků,
tDakže teď z kuráže dCal si pár grDogů,
cGestou na JEmablonec dCost klepal kHmosu,D 
tGakže teď nEmakonec dHmal si do nDosGu.C D G 
2:Hospodskej Breburda nedal se prosit,
voňavý nápoje začal mu nosit,
takže tam v hospodě "U vzteklý dogy"
vypil šofér Ríša hned čtyry grogy,
potom nastartoval svůj trambus s vlekem,
pustil ho z kopce a zjistil s úlekem,
na štěstí že příliš spolíhat nelze:
staví ho kontrola ve žlutý volze.
3:Nezapíral Ríša, věděl, že chybil,
řek', že čtyry grogy před chvílí vypil,
byl ihned podroben krevnímu testu,
na němž je závislá i výše trestu,
závěr krevní zkoušky je překvapení:
ani půl promile zjištěno není,
nezbylo, než napsat do protokolu:
řidičova krev je bez alkoholu.
4:Leč příslušným orgánům se ta věc celá
vod začátku zdála ňák podezřelá,
v pátrací verzi pak nastala změna,
grogová záhada je vobjasněná:
hospodskej Breburda už sedí v cele,
budoucnost nejeví se mu moc skvěle,
přichází k rozumu, zatíná pěsti:
vařil grog bez rumu - z rumový tresti.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:33.58+00:00
Výsledky hledání: