Vídeňské valčíky

Ivo Jahelka

1:Ged bankou je prDanice: otevřeli hrGanice,
kCaždý během chvGilinky chtDěl by měnit šilinkGy,
a tak kousek pDo kousku posouvám se k RGakousku
Ca až přejdu hGalu tu, sDevřu tvrdou valutGu.
ZFíráme jak balíci, cCelník, úsměv na líci,
bGez celního hororu zFávoru zved' nCahoru,
jFakpak je ti, RCakousko, řGíkali nám, žCe ouzko,
RDudé právo s ozvěnou, žGasnu nad tou proměnou.
R:VCídeňské valčíky, kGáva a schnitzel,
pDodívej se, mámo, jGá bych se pG7icl,
k srCovnání měli jsme jGediné hledisko:
JDednotu, Prior a nGákupní střG7edisko,
v bCance se s lamentem dGíváme přes kasu:
zDa stovku s Klementem dGaj' dvacet šG7ilasů,
nCárode, tys dopad', jGeště že listopad
rDozehnal kašpary, šCašky a mGaškaryCG  D  G 
2:Jako správný Čecháček řízek mám a špekáček,
s trikolórou u límce na Mexikoplatz kulím se,
div, že sebou nesek' jsem před vobchodem se sexem,
vedle zase Hi-Fi je, všechno pro mě sci-fi je.
Díky, pane Wranitzky, už nemyslím stranicky,
nejsem z toho v kondici, veni, vidi, non vici,
revoluce pokojná, svoboděnka opojná,
zas po světě s kufrem jdu, zatím jen na čumendu.
R:Vídeňské valčíky, káva a schnitzel,
už jsme zas v Bystřici, já bych se picl,
k srovnání máme teď i jiná hlediska,
než Jednoty, Priory a nákupní střediska,
s chutí a talentem rychle se postoupí
a stovky s Klementem, ty přijdou do stoupy,
ať žije listopad, pravda a jistota,
už nikdy kašpary, šašky a maškary!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2013-12-20T20:16:30.307+00:00
Výsledky hledání: