Balada o naprosté degradaci účastníků půlnočního pouťového rozptýlení v Kostelní Lhotě

Ivo Jahelka

1:VGe Lhotě poslední sCrpnovou nGeděli
Dúčastni byli jsme pCouťový mGerendy,
s klukama světskejma svCorně jsme sGeděli,
vzDájemně zvali se dCo baru nGa brandy,
k pDůlnoci GEman, co kDolotoč tGočil,
zDatvářil sGe jako nAějakej RDotschild,
pGozvedl sklCenku a pEmo přípitkDu
vAmodtáhl nEmás k sobě dDo příbytkGu.
Sešli jsme se v mDaringotce, kAmamarádi z mEmokrý čtvrti,
Ca značně jsme přGekročili kDonzumaci bGěžnou,
pohoršovalDi jsme chodce Ama že nejsme žEmádní škrti,
Cichni jsme se hrGozně zpili prDostějovskou rGežnou.
R:LGalija, fCiala, kGeď sa režná pDíjala,
fGiala, lCalija, zrGaky už se kDalíjGa.C D G 
2:Dávno už vodbila půlnoční hodina,
když naše společnost dala se do akce,
někoho napadla ta děsná konina,
že trochu užijem pouťový atrakce,
hned jsme do Emana začali hustit,
že velkej kolotoč musí nám pustit,
že se chcem proletět trochu vzduchem,
nežli uložíme se do duchen.
Upadli jsme na sedačky, notně přitom hlaholíce,
jenom Eman zůstal dole, střízlivosti dalek,
těžkou rukou chyt' se páčky, rotace nám zvedla plíce,
za pár minut Eman dole usnul jako špalek.
3:Vrhali jsme po ňom lakýrky, pohory
ve snaze učinit konec té poroby,
mezitím však všemi tělními otvory
vrhaly svůj obsah též naše útroby,
už za půl hodiny byly z nás trosky,
špinavé, páchnoucí, a k tomu bosky,
zbavené kouzel svých osobností
s tejdenní pracovní neschopností.
Emana pak na záchytku dopravili k probuzení,
zatím ještě jasno není, co se s ním dál stane,
při vzpomínce na tu pitku v zádech cejtím zastuzení,
na kolotoč mě už nikdy nikdo nedostane!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:43.669+00:00
Výsledky hledání: