Balada vojenská o poškození cizích práv

Ivo Jahelka

Rec:Levá, dva, pohov, dva, zpívat, dva.
1:SlCyšte, jak Míra si civilu nFeužil
pEdimoté, co Copustil pDmodmínky polnGí,
sCouzen byl za to, že cizích práv znFeužil,
Edimanc dal své vlCastnosti mGorálně volnCí.
Některé zážGitky z vCojenskGé službCy
ze všeho nejrD7adši nezažil už bGy,
Cobzvláště porGučík MCeszárGos GábCor
dráždil ho jak bD7ýka červený fábGor,
MCíra mu přislíbil stokrát v duchGu
odplatu vo síle čtyř dělobuchCů.
R:DGěvčice nevěrná, hlCavice jadGerná, vD7ojna je nádhernGá!
2:"Jen počkej, Gábore, do dne a do roka,
však já ti připravím pořádnou ránu,"
sliboval Míra, a to s tváří proroka,
když tenkrát opouštěl kasáren bránu.
V civilu způsobem poměrně prostým
opatřil pro akci potřebný kostým,
v půjčovně rekvizit za mírný obnos
rozličné vám šatky snesou až pod nos,
než padly ty pravé, zkusil troje
s hodností majorskou stejnokroje.
3:Sluneční brýle a falešné šediny,
Míra měl toho dne parádní formu,
do města, kde sloužil, zas přijel z dědiny,
na sobě majorskou tu uniformu.
Ukrytý v podloubí na hlavní třídě,
čekal, až v ta místa konečně přijde
ten, co ho dva roky soustavně deptal,
chudáka vojáka nikdy se neptal,
jenže dnes Míra byl nadřízený,
Meszáros tím pádem zas vyřízený.
4:Veprostřed náměstí atrakce veliká:
cvičí tam poručík pořadový krok,
za hojné účasti vděčného publika
major ho péruje, až je z toho cvok:
Celem vbok, vpravo vzad, krok-sun-krok a klus,
zastavit, stát, raz, dva, tři, pD7ozor, pohov, šlGus,
kCaždou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet,
proto rychle k zemi D7a plížením vpřGedG7!"
Aby se Meszáros neradoval,
tak na závěr Míra ho degradoval.
R:Hej!
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:12:09.154+00:00
Výsledky hledání: