Balada in Trabanti

Ivo Jahelka

1:ŽGalovali tCudle FrDantu, žGe v katCastru Gobce ChrDástkGy
donutil ve svCým trabDantu mlGadou dCívku k Gaktu lDáskGy,
Ca to nic jinDýho není, /: nGež trestnej čin znC(D)ásilnD(G)ění. :/
2:Uvalili na něj vazbu, což byl první z mnoha šoků,
další byl, když poznal sazbu, ta je tři až osm roků,
on však sám měl verzi jinou /: a nechtěl se smířit s vinou. :/
R:"VEmážený senáte, sHmama se nabídla,
kdCyž motor v lesíku nDáhle chcípnul,
kdEmyž svetr svlíkala, vHmoněla od mýdla,
tA7ak jsem si cigáro rychle típnDul,
jGeště si vzpComínám, tDeď mě to nGapadlo,
dCívenka nAáladu mHěla hravEou,
tCak, jak se pGod náma hDoupalo sGedadlo,
dCo rytmu trGoubila nDohou pravGou."
3:Nevěřili obhajobě, ze lži Frantu osočili,
vzhledem k pozdní denní době líčení pak odročili,
a žádnejch už pochyb není, /: že ho čeká vodsouzení. :/
4:Obhájce byl chlapík s bříškem, o vině měl pochybnosti,
do vazby jel za Františkem, chtěl znát všechny podrobnosti,
pak si zakous' vysočinu, /: vydal se na místo činu. :/
R:Zamyšlen procházel smrkovým porostem,
dvacetkrát prozkoumal místo stejný,
na nic však nepřišel, měl důvod k starostem,
všechno se zdálo být beznadějný,
náhodou šel kolem v zeleným kabátu
hajnej a s ním jeho kokršpaněl,
advokát ze zájmu s hajným ved' debatu
a hajnej chování lidí haněl.
5:"Lidi maj' furt ňáký stresy, do přírody všichni pádí,
přitom naše krásný lesy auťákama zaneřádí,
tudle holka i s kámošem /: vjela mi sem i s trábošem." :/
6:"A kdyby aspoň zticha byli, když už se tu chtěli snoubit,
jenže voni si za chvíli ještě k tomu začli troubit,
nejprve jenom tak málo, /: a pak se to zrychlovalo." :/
R:Advokát pochopil, koho tu nalezl,
vo celým případu řek' mu hnedka,
k hlavnímu líčení potom ho zavezl,
aby ho vyslechli jako svědka,
potvrdil troubení hajnej tam u stání,
výpověď dívenky zcela shodil,
holka šla do basy za křivý udání
a Frantu soud ihned osvobodil.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:18.336+00:00
Výsledky hledání: