Balada in Trabanti

Ivo Jahelka

1:ŽC#alovali tF#udle FrG#antu, žC#e v katF#astru C#obce ChrG#ástkC#y
donutil ve svF#ým trabG#antu mlC#adou dF#ívku k C#aktu lG#áskC#y,
F#a to nic jinG#ýho není, /: nC#ež trestnej čin znF#(G#)ásilnG#(C#)ění. :/
2:Uvalili na něj vazbu, což byl první z mnoha šoků,
další byl, když poznal sazbu, ta je tři až osm roků,
on však sám měl verzi jinou /: a nechtěl se smířit s vinou. :/
R:"VBmážený senáte, sFmama se nabídla,
kdF#yž motor v lesíku nG#áhle chcípnul,
kdBmyž svetr svlíkala, vFmoněla od mýdla,
tD#7ak jsem si cigáro rychle típnG#ul,
jC#eště si vzpF#omínám, tG#eď mě to nC#apadlo,
dF#ívenka nD#áladu mFěla hravBou,
tF#ak, jak se pC#od náma hG#oupalo sC#edadlo,
dF#o rytmu trC#oubila nG#ohou pravC#ou."
3:Nevěřili obhajobě, ze lži Frantu osočili,
vzhledem k pozdní denní době líčení pak odročili,
a žádnejch už pochyb není, /: že ho čeká vodsouzení. :/
4:Obhájce byl chlapík s bříškem, o vině měl pochybnosti,
do vazby jel za Františkem, chtěl znát všechny podrobnosti,
pak si zakous' vysočinu, /: vydal se na místo činu. :/
R:Zamyšlen procházel smrkovým porostem,
dvacetkrát prozkoumal místo stejný,
na nic však nepřišel, měl důvod k starostem,
všechno se zdálo být beznadějný,
náhodou šel kolem v zeleným kabátu
hajnej a s ním jeho kokršpaněl,
advokát ze zájmu s hajným ved' debatu
a hajnej chování lidí haněl.
5:"Lidi maj' furt ňáký stresy, do přírody všichni pádí,
přitom naše krásný lesy auťákama zaneřádí,
tudle holka i s kámošem /: vjela mi sem i s trábošem." :/
6:"A kdyby aspoň zticha byli, když už se tu chtěli snoubit,
jenže voni si za chvíli ještě k tomu začli troubit,
nejprve jenom tak málo, /: a pak se to zrychlovalo." :/
R:Advokát pochopil, koho tu nalezl,
vo celým případu řek' mu hnedka,
k hlavnímu líčení potom ho zavezl,
aby ho vyslechli jako svědka,
potvrdil troubení hajnej tam u stání,
výpověď dívenky zcela shodil,
holka šla do basy za křivý udání
a Frantu soud ihned osvobodil.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:18.336+00:00
Výsledky hledání: