Balada in Trabanti

Ivo Jahelka

1:ŽCalovali tFudle FrGantu, žCe v katFastru Cobce ChrGástkCy
donutil ve svFým trabGantu mlCadou dFívku k Caktu lGáskCy,
Fa to nic jinGýho není, /: nCež trestnej čin znF(G)ásilnG(C)ění. :/
2:Uvalili na něj vazbu, což byl první z mnoha šoků,
další byl, když poznal sazbu, ta je tři až osm roků,
on však sám měl verzi jinou /: a nechtěl se smířit s vinou. :/
R:"VAmážený senáte, sEmama se nabídla,
kdFyž motor v lesíku nGáhle chcípnul,
kdAmyž svetr svlíkala, vEmoněla od mýdla,
tD7ak jsem si cigáro rychle típnGul,
jCeště si vzpFomínám, tGeď mě to nCapadlo,
dFívenka nDáladu mEěla hravAou,
tFak, jak se pCod náma hGoupalo sCedadlo,
dFo rytmu trCoubila nGohou pravCou."
3:Nevěřili obhajobě, ze lži Frantu osočili,
vzhledem k pozdní denní době líčení pak odročili,
a žádnejch už pochyb není, /: že ho čeká vodsouzení. :/
4:Obhájce byl chlapík s bříškem, o vině měl pochybnosti,
do vazby jel za Františkem, chtěl znát všechny podrobnosti,
pak si zakous' vysočinu, /: vydal se na místo činu. :/
R:Zamyšlen procházel smrkovým porostem,
dvacetkrát prozkoumal místo stejný,
na nic však nepřišel, měl důvod k starostem,
všechno se zdálo být beznadějný,
náhodou šel kolem v zeleným kabátu
hajnej a s ním jeho kokršpaněl,
advokát ze zájmu s hajným ved' debatu
a hajnej chování lidí haněl.
5:"Lidi maj' furt ňáký stresy, do přírody všichni pádí,
přitom naše krásný lesy auťákama zaneřádí,
tudle holka i s kámošem /: vjela mi sem i s trábošem." :/
6:"A kdyby aspoň zticha byli, když už se tu chtěli snoubit,
jenže voni si za chvíli ještě k tomu začli troubit,
nejprve jenom tak málo, /: a pak se to zrychlovalo." :/
R:Advokát pochopil, koho tu nalezl,
vo celým případu řek' mu hnedka,
k hlavnímu líčení potom ho zavezl,
aby ho vyslechli jako svědka,
potvrdil troubení hajnej tam u stání,
výpověď dívenky zcela shodil,
holka šla do basy za křivý udání
a Frantu soud ihned osvobodil.
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:18.336+00:00
Výsledky hledání: