Balada paternitní

Ivo Jahelka

1:ŽCalovala jednou Vénu ŠDmafářovic KGatka,
že výhradně kvFůli němu svGobodná je mCatka,
tBak zasedli u zdejšího sFoudu proti sCobě
k rD7ozhodnutí, zdali Véna zplGodil ono robě.
2:Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel,
když vo pomoc zavolání tam vod řeky slyšel,
ejhle, ona - žalobkyně ve vodě se mrská,
napolovic utonulá a žabinec prská.
R:NFebezpečný mnCožení, kGomplimenty, sklCenky,
v tvFáři úsměv zkCožení, alimenty, plGenkCy.
3:Nezaváhal Véna, ihned do živlu se vrhnul,
nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul,
na břeh ji pak rychle vytáh' na pokraji svých sil,
dýcháním z úst do pusy pak k životu ji křísil.
4:Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně
a nabídla, že by mohli sušit se společně,
že to všechno takhle skončí, nemohl prej tušit,
když společně odcházeli k ní si šaty sušit.
5:V garsonce pak poseděli u lahvičky vodky,
čekajíce, než Vénovi uschnou svršky, spodky,
alkohol, ten, jak je známo, správně vztahy zpevní,
v posteli pak rozproudil i ztuhlý oběh krevní.
6:"Že jsem Katku z vody vytáh', sama nejlíp to ví,
život jsem jí zachránil a daroval i nový,
a teď jí mám ještě platit, no to se teda divím,"
rozčílil se Véna v síni hněvem spravedlivým.
7:Soudce na něj zpoza stolu pohlédnul skrz brýle
a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle:
"Poprvní jste vytáhnul včas, silná byla vůle,
podruhý jste vytáh' pozdě k vaší velký smůle!"
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:12:09.102+00:00
Výsledky hledání: