Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky

Ivo Jahelka

GNaše rodiHmna se nedá Cjen tak vynerDvoGvat,
lConi v zimě rD#ozhodla se vDepře zkonzervGovat,
zAaradoval sDe i děda, nCaším křikem vzbDuzený:
"SlGáva, bude zDabíjačka, /: C(G)ovar, škv[(C)]arky, D(GuzenDý!G)" :/C D G 
2:Tak nadešel v žití vepře důležitej mezník,
na dvorku si kudly brousil povolaný řezník
a poté, co absolvoval občerstvení rumový,
chopil se svých povinností /: a palice gumový. :/
R:JFaternice, špCejle, kBopyta a jelita a dDědečkovy brGejleCD G 
3:Řezník Joska, to byl číman, ze všeho se vylhal,
měl jen jednu menší vadu - že poněkud šilhal,
mimoběžně na svět koukal zpod hustého obočí,
bylo téměř vyloučeno /: pohlédnout mu do vočí. :/
4:Mistrně však uměl bourat maso, kosti, flaksy,
v likvidaci vepřů měl svou osvědčenou praxi:
nejprve palicí rána mezi oči mířená,
potom šmiknout nožem tam, co /: krční tepnu zvíře má. :/
5:Ježto šlo o mimořádně neklidného kance,
přibral řezník k výpomoci i mé dva bratrance,
nařídil jim u rypáku zvíře trochu přidržet,
čuník totiž nechtěl ani chvíli v klidu vydržet,
nechtěl v klidu vydržet.
6:Z jedný strany visel Karel a z tý druhý Rudla,
v řezníkově holínce se zablejskala kudla,
za okamžik bude z vepře už jenom kus flákoty,
až palicí prudká rána /: přivodí mu mrákoty. :/
7:Řezník mocně rozpřáhnul se, obličej pak svraštil,
viděl, že by při úderu taky Rudlu praštil,
zařval na něj:"Uhni, chlape!", doufal, že tak učiní,
bez dalšího potom spustil dolů to své náčiní. :/
8:Dík Joskově šilhavosti došlo ale k zradě,
bratránkové nevěděli o té oční vadě,
řezník křičel na Rudlu, však šilhal přitom na Kadla,
takže Karel uskočil, /: na Rudlu rána dopadla. :/
9:Tak namísto čuníka byl Rudla Joskou skolen
a přítomní příbuzní šli v úleku do kolen
a my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku,
Rudla eště votřes mozku, /: řezník Joska podmínku. :/
Pro vytváření playlistu se prosím nejprve přihlašte
Datum vytvoření :2014-02-02T20:11:53.844+00:00
Výsledky hledání: